Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krasewie dla uczniów i rodziców dotycząca kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. odbywać się będzie kształcenie na odległość.

 

 

 

W tym czasie uczniowie Szkoły Podstawowej  w Krasewie będą  realizować zajęcia dydaktyczne w formie tak zwanego nauczania zdalnego poprzez platformę G Suite, Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (www.epodręczniki.pl) l z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (dotychczas działające konta poczty klasowej) lub komunikatory np. Messenger.

Nauczyciele będą prowadzić zajęcia z uczniami na żywo przy pomocy hangout meet (w trybie on-line), zamieszczać lekcje przy użyciu serwisu Classroom lub przekazywać informacje o dostępnych materiałach poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą zamieszczać lekcje dla klas oraz materiał do pracy samodzielnej w serwisie Classroom lub prowadzić lekcje na żywo. Poniżej zamieszczamy plan tych lekcji dla wirtualnych klas.

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą podawane lub zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Klasy I-III.

Wychowawcy klas za pośrednictwem serwisu Classroom lub środków komunikacji elektronicznej   będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

 

Klasy IV –VIII.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem serwisu Classroom, lub podczas prowadzenia zajęć na żywo przy pomocy Hangout Meet  będą przekazywać informację (wprowadzać nowy materiał), polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac  będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Każdego dnia (od poniedziałku do piątku) od godziny 8,00 do godziny 9,00 nauczyciele będą gotowi do konsultacji dla rodziców i uczniów (telefonicznie lub mailowo).

Na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych .

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Proszę o rozwagę, rozsądek i zrozumieniem w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.

Apeluję o przestrzeganie zasad i wytycznych  dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. Tylko daleko idąca ostrożność pozwoli zapobiegać rozprzestrzeniania się choroby.

Bądźmy wszyscy rozważni i ostrożni! Zdrowie jest najważniejsze!

                                                        Pozdrawiam  Urszula Oprawska-Abdułlajew

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH KL. IV

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
9,00 – 9,45          
10,00 – 10,45 matematyka historia   matematyka religia
11,00 – 11,45     j.polski plast./techn. j.polski
12,00 – 12,45 j.angielski   przyroda   j.angielski
13,00 – 13,45 informatyka       muzyka

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZDALNYCH KL. V

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
9,00 – 9,45   historia j.angielski matematyka  
10,00 – 10,45 j.angielski biologia geografia   j.angielski
11,00 – 11,45 matematyka     plast./techn.  
12,00 – 12,45 j.polski   j.polski   religia
13,00 – 13,45 informatyka       muzyka

 

 

 

HARMONOGRAM LEKCJI ZDALNYCH KL.VI

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
9,00 – 9,45     biologia    
10,00 – 10,45 j.polski matematyka j.angielski j.polski  
11,00 – 11,45 geografia j.angielski   matematyka j.angielski
12,00 – 12,45       plat./tech. muzyka
13,00 – 13,45 historia       religia
14,00 -14,45 informatyka        

 

 

 

HARMONOGRAM LEKCJI ZDALNYCH KL.VII

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
9,00 – 9,45 historia       fizyka
10,00 – 10,45 geografia matematyka j.polski chemia  
11,00 – 11,45   biologia   matematyka religia
12,00 – 12,45       plastyka muzyka
13,00 – 13,45 j.niemiecki j.polski j.angielski j.angielski j.angielski
14,00 – 14,45 informatyka        

 

 

HARMONOGRAM LEKCJI ZDALNYCH KL.VIII

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
9,00 – 9,45 historia biologia   fizyka j.angielski
10,00 – 10,45 matematyka chemia   matematyka  
11,00 – 11,45   j.polski j.angielski j.polski  
12,00 – 12,45 j.niemiecki   geografia j.angielski edb
13,00 – 13,45     wos    
14,00 – 14,45 informatyka       religia