Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mające na celu bezpieczną oraz higieniczną organizację zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

W wytycznych zostały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dołączamy do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.

Z poważaniem

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Informacji i Promocji  

 Załączniki:

  1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021 – plik pdf
  2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021 – plik word