„Posiłek w szkole i w domu”

W roku szkolnym 2022/2023 wniosek Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie o udzielenie wsparcia finansowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3) – edycja 2023, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, został pozytywnie rozpatrzony. 

Wsparcie finansowe w wysokości 78 598,23 zł zostanie przeznaczone na realizację następującego zadnia: doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

W ramach realizowanego zadania zaplanowano zakup wyposażenia w obrębie stanowisk: sporządzania potraw i napojów, obróbki cieplnej, produkcji potraw z mięsa oraz mycia naczyń.