Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie

mgr Aneta Skowron