Konkursu plastyczny ,,Z Jezusem na Drodze Krzyżowej”

          W związku z rozpoczynającym się okresem Wielkiego Postu, pochylając się nad najważniejszymi Tajemnicami naszej wiary zapraszamy serdecznie uczniów Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie do udziału w konkursie plastycznym „Z JEZUSEM NA DRODZE KRZYŻOWEJ”.

          I. Organizator konkursu: 

         Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie.

       

          II. Cel konkursu:

 • Wdzięczność Bogu za dar zbawienia i miłość wobec człowieka objawioną w Jezusi Chrystusie.
 • Pogłębienie wiedzy na temat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 • Motywowanie do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
 • Przekazywanie wartości chrześcijańskich takich jak np. : wiara, miłość, służba, przebaczenie, prawda, wierność.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec krzyża.
 • Kształtowanie wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka.
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości plastyczne.
 • Zainteresowanie uczniów różnymi technikami plastycznymi.

          III. Zasady konkursu:

 • Tematem konkursu jest jedna, dowolnie wybrana Stacja Drogi Krzyżowej.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie.
 • Technika wykonania – dowolna, format prac- dowolny.
 • Prace powinny zawierać czytelną informację zawierającą następujące dane:
 • tytuł stacji,
 • imię i nazwisko autora, klasa (na odwrocie pracy).
 • Prace należy dostarczyć do p. Beaty Piekarskiej do 31 marca 2022r. Po terminie prace nie będą przyjmowane.
 • Oceny prac dokona komisja składająca się z nauczycieli szkoły:
 • Anna Ryszkowska,
 • Joanna Ryszkowska,
 • Roman Makuch;
 • Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych;
 2. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych;
 3. dzieci z Punktu Przedszkolnego;
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się przed Świętami Wielkanocnymi.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

Dzień Świętego Patryka

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ Today, March 17, our school was visited by students of a Secondary School in Wola Osowińska. Students of the technical school presented our 8th grade students t some information about the celebration of St. Patrick’s Day. At the end of the presentation, our students solved a knowledge quiz about the day of the Saint patron of Ireland.

Czytaj więcej