Kwiecień – miesiącem świadomości autyzmu.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się także obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

W dniu dzisiejszym pedagog p. Andżelika Sałata przeprowadziła lekcję w Oddziale Przedszkolnym przybliżając naszym przedszkolakom istotę tego zaburzenia poprzez ciekawe opowiadania, film edukacyjny i zabawy plastyczne.

autor: Magdalena Niewęgłowska