Harmonogram wyjazdów na basen

Harmonogram – WYJAZDY NA BASEN

Szkoła  Podstawowa w Krasewie

W  roku szkolnym 2017/ 2018 organizowane są w środy bezpłatne wyjazdy na basen.

godz. 16:10 -Wola Chomejowa, godz.16:15 – Krasew, godz. 16:30 – Wola Osowińska, godz.  17:00 – 18:00 – basen, godz. ok. godz.18:30 – powrót do domu (Wola Osowińska, Krasew, Wola Chomejowa

Koordynatorem wyjazdów na basen w Szkole Podstawowej w Krasewie jest p. Tomasz Mitura

DATA WYJAZDU
DATA WYJAZDU
25.10.2017 r. 28.02.2018 r.
15.11.2017 r. 14.03.2018  r.
29.11.2017 r. 28.03.2018 r.
13.12.2017 r. 11.04.2018 r.
03.01.2018 r. 25.04.2018 r.
17.01.2018 r. 16.05.2018 r.
14.02.2018 r. 30.05.2018 r.