Godziny dostępności

W ramach zajęć i czynności pracowniczych nauczyciele naszej szkoły są zobowiązani do dostępności w szkole w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub ich opiekunów (art. 42 ust. 2f ustawy – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

 

Harmonogram dostępności nauczycieli     

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie

Rok 2022/2023

Lp. Imię i Nazwisko Dzień Godziny
1. Bisak Jolanta Wtorek  

 Czwartek

13.30. – 14.00.   

13.30. – 14.00.

2. Brzozowski Mirosław Poniedziałek 9.50 – 10.50
3. Bujak Agnieszka Czwartek 12.00. – 13.00.
4. Makuch Roman Środa 13.30 – 14.30.
5. Mitura Magdalena Piątek 13.35. – 14.20.
6. Mitura Tomasz Wtorek 15.10. – 16.10.
7. Niewęgłowska Magdalena Wtorek 14.20. – 15.20.
8. Piekarska Beata Piątek 13.30. – 14.30.
9. Ryszkowska Anna Środa 13.30 – 14.30.
10. Ryszkowska Joanna Wtorek 12.35 – 13.35.
11. Sałata Andżelika Wtorek 7.00. – 7.30.   

15.30. – 16.00.

12. Sikora Marek Piątek 14.20. – 15.20.   

Co drugi tydzień.

13. Skowron Aneta Wtorek 13.00. – 14.00.
14. Skrzyszewska Monika Środa 11.40. – 12.40.
15. Staszczuk Elżbieta Poniedziałek 14.20. – 15.20.   

Co drugi tydzień.

16. Wędroch Wiesława Wtorek

Czwartek

13.00 – 13.30

13.00 – 13.30