Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Czytaj więcej

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  I  UCZNIÓW KLAS IV – VIII W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  I  UCZNIÓW KLAS IV – VIII

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasewie będą się uczyć w trybie zdalnym za pośrednictwem dostępnych narzędzi technologii informacyjnej -zalecana platforma G Suit (Classroom oraz Meet), uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze.

 

  1. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
  2. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauki zdalnej.
  3. Lekcje prowadzone będą według dotychczas obowiązującego planu – lekcja on–line będzie trwać 30 min + 15 min na pytania uczniów oraz konsultacje.

Czytaj więcej