Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Krasewie

     Niedziela 30 sierpnia 2020 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. W tym dniu szkoła otrzymała sztandar oraz oficjalnie nadano jej imię Żołnierzy Wyklętych. Jednocześnie świętowaliśmy 100-lecie istnienia szkoły w Krasewie.

     Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kaplicy w Krasewie, którą celebrował ksiądz Krzysztof Pawłowski. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy. Podczas mszy świętej  ksiądz proboszcz poświęcił sztandar szkoły, po czym w orszaku prowadzonym przez delegację rodziców niosących sztandar udaliśmy się na plac szkolny.

    Uroczystość poprowadzili nauczyciele naszej szkoły: Monika Skrzyszewska i Tomasz Mitura. Część oficjalną uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego przy akompaniamencie pani Magdaleny Mitury. Następnie dyrektor szkoły pani Urszula Oprawska-Abdułłajew powitał wszystkich  przybyłych gości, których obecność nadała uroczystości szczególny i podniosły charakter. Następnie pani dyrektor przybliżyła historię naszej szkoły oraz ,,sylwetkę” patrona.

     Po wystąpieniu dyrektora, nastąpił uroczysty moment nadania imienia naszej szkole oraz wręczenie sztandaru. Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Borki – pan Janusz Buhaj odczytał Uchwałę Rady Gminy  Borki w sprawie nadania imienia Żołnierzy Wyklętych Szkole Podstawowej w Krasewie. Rodzice przekazali sztandar pani dyrektor, która dokonała jego prezentacji, natomiast reprezentanci fundatorów dokonali symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec. Następnie dyrektor szkoły przekazała sztandar  uczniom, podkreślając, że jest on symbolem honoru, godności i najgłębszej więzi z ojczyzną. Zgodnie z tradycją wierności sztandarowi, przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie.

     Kolejną częścią uroczystości był przepiękny i wzruszający występ uczniów naszej szkoły według scenariusza pani dyrektor pod kierunkiem pani Anety Skowron oraz Magdaleny Mitury.

     Podczas tej wyjątkowej uroczystości nie zabrakło gratulacji, życzeń, ciepłych słów od zaproszonych gości pod adresem naszej szkoły. Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły w Krasewie ufundowanej przez Wójta Gminy Borki pana Radosława Sałatę i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Krasewie, natomiast wspólna fotografia upamiętniła wydarzenie. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich ,,Paprocie”.

     Z okazji 100-lecia istnienia szkoły powstała publikacja upamiętniająca to wydarzenie – książka, którą mogliśmy obdarować wszystkich gości przybyłych do nas w tym  ważnym dla nas dniu.