Komunikat !!!

Drodzy uczniowie!

Prosimy abyście byli aktywni podczas zajęć zdalnego nauczania zgodnie z harmonogramem, który jest zamieszczony na stronie www szkoły (harmonogram jest również zamieszony na szkolnym fb ).

Ważne jest aby odpowiadać na zaproszenia do zajęć.

Prosimy nie usuwać wiadomości z kont klasowych !