Nauczyciele

Nauczyciele

 1. mgr Aneta Skowron – edukacja wczesnoszkolna; biblioteka
 2. mgr Agnieszka Ciołek – chemia
 3. mgr Jolanta Bisak – edukacja wczesnoszkolna
 4. mgr Marek Makosz – biologia
 5. mgr Anna Ryszkowska – matematyka; edukacja wczesnoszkolna
 6. mgr Magdalena Mitura – muzyka; wychowanie do życia w rodzinie
 7. mgr Tomasz Mitura – wychowanie fizyczne; biologia
 8. mgr Marta Adamowicz – nauczyciel wspomagający
 9. mgr Beata Piekarska – religia
 10. mgr Marek Sikora – informatyka; edukacja dla bezpieczeństwa
 11. mgr Monika Skrzyszewska – język polski
 12. mgr Aldona Sobczuk –  geografia
 13. mgr Wiesława Wędroch – wychowanie przedszkolne
 14. mgr Roman Makuch – język angielski, 
 15. mgr Mirosław Brzozowski – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 16. mgr Joanna Ryszkowska – edukacja wczesnoszkolna; język niemiecki; przyroda
 17. mgr Elżbieta Staszczuk – fizyka
 18. mgr Dorota Rapacewicz – logopedia; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 19. mgr Andżelika Sałata – pedagog

Wychowawcy:

Punkt Przedszkolny – mgr Wiesława Wędroch

Kl. I – mgr Joanna Ryszkowska

Kl. II – mgr Jolanta Bisak

Kl. III – mgr Jolanta Bisak

Kl. IV – mgr Anna Ryszkowska

Kl. V – mgr Tomasz Mitura

Kl. VI – mgr Tomasz Mitura

Kl. VII – mgr Monika Skrzyszewska

Kl. VIII – mgr Roman Makuch