Nauczyciele

Nauczyciele

 1. mgr Aneta Skowron –  biblioteka
 2. mgr Jolanta Bisak – edukacja wczesnoszkolna; świetlica
 3. mgr Agnieszka Bujak – nauczyciel współorganizujący; wychowanie fizyczne; logopedia; edukacja przedszkolna
 4. mgr Anna Ryszkowska – matematyka; przyroda; zajęcia z wychowawcą
 5. mgr Magdalena Mitura – muzyka
 6. mgr Beata Piekarska – religia
 7. mgr Marek Sikora – informatyka
 8. mgr Monika Skrzyszewska – język polski; zajęcia z wychowawcą; świetlica
 9. mgr Mirosław Brzozowski – historia, edukacja dla bezpieczeństwa; geografia; wiedza o społeczeństwie; doradztwo zawodowe; wychowanie do życia w rodzinie; zajęcia z wychowawcą
 10. mgr Elżbieta Staszczuk – fizyka; informatyka
 11. mgr Andżelika Sałata – pedagog; pedagog specjalny; rewalidacja
 12. mgr Magdalena Niewęgłowska – nauczyciel współorganizujący; plastyka; technika
 13. mgr Yuliia Ciękosz – język angielski; język niemiecki
 14. mgr Renata Czajka – chemia
 15. mgr Luiza Jodełka – biologia
 16. mgr Agnieszka Jończak – nauczyciel współorganizujący; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; świetlica
 17. mgr Aleksandra Kruk – edukacja wczesnoszkolna; świetlica
 18. mgr Ilona Sikorska-Korgol – wychowanie fizyczne

Wychowawcy:

Punkt Przedszkolny – mgr Agnieszka Bujak

Kl. I – mgr Aleksandra Kruk

Kl. II – mgr Jolanta Bisak

Kl. III – mgr Jolanta Bisak

Kl. IV – mgr Mirosław Brzozowski

Kl. V – mgr Mirosław Brzozowski

Kl. VI – mgr Anna Ryszkowska

Kl. VII – mgr Anna Ryszkowska

Kl. VIII – mgr Monika Skrzyszewska