Nauczyciele

Nauczyciele

 1. mgr Aneta Skowron –  biblioteka
 2. mgr Jolanta Bisak – edukacja wczesnoszkolna
 3. mgr Agnieszka Bujak – nauczyciel współorganizujący; wychowanie fizyczne; logopedia; edukacja przedszkolna
 4. mgr Anna Ryszkowska – matematyka; przyroda; zajęcia z wychowawcą
 5. mgr Magdalena Mitura – muzyka; zajęcia wokalne
 6. mgr Tomasz Mitura – wychowanie fizyczne; biologia; zajęcia z wychowawcą
 7. mgr Beata Piekarska – religia
 8. mgr Marek Sikora – informatyka
 9. mgr Monika Skrzyszewska – język polski; zajęcia z wychowawcą
 10. mgr Wiesława Wędroch – wychowanie przedszkolne
 11. mgr Roman Makuch – język angielski; plastyka; chemia
 12. mgr Mirosław Brzozowski – historia, edukacja dla bezpieczeństwa; geografia; wiedza o społeczeństwie; doradztwo zawodowe; wychowanie do życia w rodzinie; zajęcia z wychowawcą
 13. mgr Joanna Ryszkowska – edukacja wczesnoszkolna; język niemiecki
 14. mgr Elżbieta Staszczuk – fizyka; informatyka
 15. mgr Andżelika Sałata – pedagog; pedagog specjalny
 16. mgr Magdalena Niewęgłowska – nauczyciel współorganizujący; rewalidacja; plastyka; technika; zaj. korekcyjno – kompensacyjne

Wychowawcy:

Punkt Przedszkolny – mgr Wiesława Wędroch

Kl. I – mgr Joanna Ryszkowska

Kl. II – mgr Jolanta Bisak

Kl. III – mgr Jolanta Bisak

Kl. IV – mgr Mirosław Brzozowski

Kl. V – mgr Mirosław Brzozowski

Kl. VI – mgr Anna Ryszkowska

Kl. VII – mgr Tomasz Mitura

Kl. VIII – mgr Monika Skrzyszewska