Skład Rady Rodziców

Skład  Rady  Rodziców
przy Szkole Podstawowej  w  Krasewie
w roku szkolnym 2023/2024

 

Prezydium  Rady  Rodziców

Justyna Stefaniak – przewodnicząca
Magdalena Niewęgłowska – sekretarz
Katarzyna Osiak – skarbnik