Skład Rady Rodziców

Skład  Rady  Rodziców
przy Szkole Podstawowej  w  Krasewie
w roku szkolnym 2020/2021

 

Prezydium  Rady  Rodziców

Tomasz Kowalik – przewodniczący
Justyna Stefaniak – z-ca przewodniczącego
Dorota Miłosz – skarbnik