Gminny Konkurs Plastyczny „Portret Józefa Piłsudskiego”

Gminny Konkurs Plastyczny „Portret Józefa Piłsudskiego”

Na konkurs nadesłano 39 prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych:

  • od 7 do 15 lat (szkoły podstawowe): 32 prace
  • od 15 do 17 lat (gimnazjum): 6 prac
  • od 17 do 19 lat (szkoły ponadgimnazjalne): 1 praca

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Po burzliwych naradach jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I grupa –  od 7 do 15 lat (szkoły podstawowe)

I miejsce –Tomasz Cuch ZPO Borki

II miejsce – Patrycja Stefaniak Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii

III miejsce – Wojciech Łaskawski ZPO w Woli Osowińskiej

Wyróżnienia:

  • Sebastian Grzywacz ZPO Borki
  • Aleksandra Kozieł ZPO w Woli Osowińskiej
  • Sylwia Stefaniak Szkoła Podstawowa w Tchórzewie Kolonii
  • Emilia Kozak Szkoła Podstawowa w Krasewie                                                               

II grupa – od 15 do 17 lat (gimnazjum)

I miejsce –Martyna Kojtych ZPO Borki

II miejsce – Joanna Czarnota ZPO Borki

III miejsce – Magda Zając ZPO w Woli Osowińskiej

Wyróżnienie – Weronika Paszkowska ZPO Borki

III grupa – od 17 do 19 lat (szkoły ponadgimnazjalne)

I miejsce – Krystian Izdebski Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy a laureatom gratulujemy.

Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 12 listopada 2018r.  w Szkole Podstawowej w Krasewie.