Ogólnopolski Konkurs DO HYMNU !

     20181012_080950 W dniu 12.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły ( ok. 90%) wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „DO HYMNU” , jako jedna z szesnastu szkół województwa lubelskiego zakwalifikowanych do konkursu.

     W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe Centrum Kultury zorganizowało Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych „Do  Hymnu”.

Konkurs ten jest okazją do wspólnego i radosnego uczczenia jednego z ważniejszych wydarzeń w historii Polski pod hasłem „Niepodległa”.

Udział w konkursie przyczynia się  w kształtowaniu poczucia wspólnoty obywatelskiej i przynależności narodowej w kontekście poszerzania wiedzy historycznej i wychowania w szacunku do symboli państwowych. W konkursie bierze udział 300 szkół podstawowych z całej Polski.

     Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy to prezentacja w szkole – uczniowie śpiewają Hymn Państwowy oraz dwie wybrane z siedmiu pieśni hymniczne przed Komisją Konkursową, która dokonuje nagrania dźwięku i obrazu.  Etap drugi polega na wyłonieniu zwycięskich szkół w poszczególnych województwach oraz w kraju.