Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W środę, 27 września, odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Kandydowało 13 uczniów z klas IV-VIII, w głosowaniu brali udział uczniowie tych klas oraz nauczyciele.
Komisja wyborcza w składzie: Zuzanna Ochnio – przewodnicząca, Magdalena Karpińska – sekretarz po przeliczeniu wszystkich głosów stwierdziły, że przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego została Oliwia Danieluk z klasy VII (39 głosów).

W skład nowej Rady SU weszli także: Sebastian Magnuszewski z kl. VI, Krzysztof Witek z kl. VII oraz Magdalena Suska z kl. IV.

Gratulujemy nowo wybranej Rady SU i życzymy wielu udanych działań.
Opiekunami SU w tym roku szkolnym zostały panie Monika Skrzyszewska i Aleksandra Kruk.