MIKOŁAJKOWA LOTERIA FANTOWA

W dniu 07.12.2017 r. w naszej szkole odbyła się Mikołajkowa Loteria Fantowa. Uczniowie chętnie przyłączyli się do akcji SKO oraz Samorządu Uczniowskiego przynosząc dary. Każdy los niósł wygraną i kosztował 1 zł. Loteria cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego na bieżące potrzeby oraz organizację imprez wynikających z kalendarza roku szkolnego.

Wszystkim, którzy wzięli udział w loterii serdecznie dziękujemy!