DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

,,Czternastego października wpisujemy do dziennika
dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole!
Za wysiłki i za trudy nikt nagrody nie odmówi
właśnie w święto Edukacji Narodowej!

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej.

Uczniowie klas V-VIII pod okiem p. Moniki Skrzyszewskiej przygotowali bardzo zabawne skecze z codziennego życia szkoły.

Było też trochę poważniej kiedy uczniowie śpiewająco podziękowali nauczycielom za trud, który wkładają w swoją pracę.

Na koniec Samorząd Uczniowski wręczył pracownikom szkoły skromne, własnoręcznie wykonane upominki a Rada Rodziców złożyła życzenia i przekazała słodką niespodziankę.

W imieniu wszystkich pracowników szkoły – pedagogicznych i niepedagogicznych bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za pamięć.