Wycieczka harcerzy do Warszawy.

5 grudnia przedstawiciele 37 DH ,,Wataha” wraz z drużynową wzięli udział w mikołajkowym wyjeździe I Szczepu Harcerskiego ,,Infinity” do Warszawy.

Pierwszym punktem było zwiedzanie Muzeum Harcerstwa.

Następnie obejrzeliśmy sztukę ,,Pasztety, do boju!” w Teatrze Komedia.

Ostatnim punktem był obiad i przedświąteczne zwiedzanie Galerii Arkadia.