Wigilia Oddziału Przedszkolnego.

20 grudnia atmosfera w Oddziale Przedszkolnym była bardzo podniosła. Przedszkolaki spożywały wspólną wieczerzę wigilijną.

Stół nakryty białym obrusem, pod nim sianko a na stole 12 potraw przygotowanych przez rodziców przedszkolaków.

Tradycyjnie rozpoczęto od modlitwy i podzielenia się opłatkiem. Dzieci chętnie składały życzenia pani Dyrektor, swoim wspaniałym paniom – Agnieszce Bujak i Anecie Szymanek a także sobie nawzajem. Słowa, które wypowiadały były przepełnione mądrością i powagą sytuacji… 

Następnie p. Agnieszka odczytała Ewangelię wg św. Łukasza, której wszyscy słuchali z wielką uwagę. Pięknie odśpiewali kolędę ,, Bóg się rodzi” i zasiedli do wspólnego posiłku.

Kiedy brzuszki były już pełne przyszedł czas na dalsze kolędowanie i wspólne zabawy. 

Autor: Magdalena Niewęgłowska