,,NAD NIEMNEM” – NARODOWE CZYTANIE

12 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 12. edycji Narodowego Czytania
Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Wydarzenie zorganizowane w pięknej scenerii przy Pałacu
Jaźwińskich w Borkach rozpoczęła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej witając wszystkich
zebranych. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borki Pan Radosław Sałata, który odczytał
okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy
fragmentów powieści czytanych przez władze samorządowe naszej gminy, panie
bibliotekarki oraz liczną grupę seniorów z terenu Gminy Borki. Wydarzenie zakończyły
pamiątkowe fotografie uczestników.
Uczniowie naszej szkoły również na lekcjach języka polskiego obejrzeli prezentację na temat Narodowego Czytania, tematyki książki oraz autorki powieści, jak również wysłuchali fragmentów Nad Niemnem.