Jesienne stroje i nastroje!

,,Przeszedł sobie dawno śliczny, złoty wrzesień...

Teraz nam październik dała pani jesień..."

25 października korytarze naszej szkoły stały się iście jesienne. I chociaż za oknem zrobiło się szaro, buro i ponuro, to u nas było kolorowo i radośnie! Bo takiej właśnie jesieni chcemy!

Samorząd Uczniowski pod opieką p. Moniki Skrzyszewskiej tą jesienną akcją zapoczątkował cykl comiesięcznych działań, mających na celu rywalizację klasową. Każdego miesiąca będzie inny temat do przygotowania przez klasy I-VIII i Oddział Przedszkolny, który oceni powołana komisja, przyznając punkty. Ich suma na koniec roku wyłoni zwycięzców. Zachęcamy wszystkich uczniów i dzieci z Oddziału Przedszkolnego do aktywności!