Z wizytą w Agencji Urzędu Pocztowego

W dniu 25 września przedszkolaki i klasa ,, O” ze swoimi paniami wybrały się do Agencji Urzędu Pocztowego w Krasewie znajdującej się w pobliskim sklepie. W czasie wycieczki dzieci zobaczyły jak wygląda praca podczas nadawania listów, paczek na poczcie. Obejrzeliśmy skrzynkę pocztową, mogliśmy zobaczyć co jest w środku.

Każde dziecko mogło przybić pieczątkę z datą jaką przybija się na każdym liście i każdej kartce. Dzieci samodzielnie przyklejali znaczki na uprzednio zaadresowane listy .Wizyta ta poprzedzona była zajęciami, na których dzieci dowiedziały się w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywaniainformacji na odległość oraz jakie są etapy drogi listu od adresata do odbiorcy.„Przedszkolaki” mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Wizyta przedszkolaków i starszaków odbyła się również w celu nadania listów ze zdjęciami naszego przedszkola , naszych prac jak również krótkiego listu o naszej miejscowości i naszym przedszkolu. Listy te zostały nadane do każdego z województw na terenie całej Polski – do wymiany pocztówkowej zgłosiło się 16 przedszkoli po jednym z każdego województwa. Cały czas do przedszkola napływają kartki, listy i zdjęcia od naszych rówieśników z różnych miejscowości. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych