UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 22 czerwca uczniowie, rodzice, pracownicy Szkoły Podstawowej w Krasewie spotkali się na uroczystym podsumowaniu mijającego roku szkolnego. O godzinie 9.00 w miejscowym Kościele miała miejsce Msza Święta, po czym wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, którą prowadziła pani Iwona Wyczółkowska. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani Dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew, witając uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości, wśród których był Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Borkach pan Janusz Golec. Następnie pani Dyrektor odczytała listy skierowane do społeczności szkolnej  między innymi od Wójta Gminy Borki pana Radosława Sałaty.

W kolejnej części uroczystości wspólnie z wychowawcami poszczególnych klas pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, za 100% frekwencję i czytelnictwo oraz listy gratulacyjne  i podziękowania dla rodziców za całoroczną pracę na rzecz szkoły. Następnie Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Borkach wręczył upominki uczniom, którzy wykazali się największą systematycznością w oszczędzaniu, jednocześnie dziękując pani Dyrektor oraz szkolnemu opiekunowi SKO pani Anecie Skowron za owocną współpracę.

Na zakończenie dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego zaprezentowały swoje umiejętności wokalne śpiewając piosenki, które wprowadziły wszystkich w klimat wakacji. Pani Dyrektor natomiast podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w proces dydaktyczny oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.