„Sprzątanie Świata”

W dniu 27.09.2017r. Przedszkolaki i dzieci z ,,O” wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Na kilka dni przed sprzątaniem, dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko. Rozmawialiśmy o konieczności nie śmiecenia i nie niszczenia przyrody. Uczyły się segregowania śmieci, rysowały otoczenie w którym chciałyby mieszkać. Gdy nadszedł dzień sprzątania, dzieci pełne zapału, zaopatrzone w rękawiczki i odpowiednio oznaczone worki ruszyły w teren. Przedszkolaki i dzieci 6 letnie sprzątały boisko i teren wokół przedszkola. Zbierane śmieci były segregowane w workach, następnie wyrzucone do odpowiednich pojemników na odpady. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem.