Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

01/09/2022

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie i dzieci z Punktu Przedszkolnego spotkali się po wakacyjnej przerwie, aby powitać nowy rok szkolny. Dla niektórych jest to pierwszy rok w murach szkoły, dla innych ostatni, ale dla wszystkich będzie on na pewno z jakiegoś powodu niezapomniany.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy go Mszą Św. w Kaplicy w Krasewie odprawioną przez proboszcza ks. Krzysztofa Pawłowskiego. Następnie wszyscy przeszliśmy do budynku szkoły gdzie uczniowie zaprezentowali nam krótką akademię upamiętniającą 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, do której zostali przygotowani przez p. Jolantę Bisak i p.Magdalenę Miturę.

Po pięknym i wymownym apelu głos zabrała p. Aneta Skowron – dyrektor naszej szkoły. Przywitała serdecznie wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców, uczniów i przedszkolaków. Następnie p. Marzena Pasek przeczytała nam kilka słów od Wójta Gminy Borki ppk. rez. dr. Radosława Sałaty, po czym wszyscy uczniowie rozeszli się na spotkania ze swoimi wychowawcami do klas.

Wierzymy, że będzie to dobry rok!

autor: Magdalena Niewęgłowska