Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września o godzinie 10:00 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 połączona z akcją „Przerwany Marsz”.

Rozpoczęliśmy Mszą Święta w miejscowej kaplicy a dalsza część uroczystości przebiegała w szkole. Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Radosława Sałatę – Wójta Gminy Borki, Panią Bożenę Górską – Radną Rady Gminy Borki, Pana Zygmunta Rogozę – Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krasew oraz Pana Jana Ochnio, Panią Barbarę Sposób, Pana Piotra Sposoba i Pana Jana Piłata.

     Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Zaplanowana na pierwszy dzień szkoły akcja jest okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

     Przekroczenie progów szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Punktem kulminacyjnym akcji jest wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Drugą częścią akcji będą „Pamiętniki Pokoleń” – prowadzone przez uczniów wywiady ze swoimi dziadkami lub pradziadkami albo osobami samotnymi, które odpowiedzą na pytanie jak wspominają sierpień i wrzesień 1939 roku, a także, jacy byli wtedy młodzi ludzie. Utrwalone w ciekawy sposób rozmowy i wspomnienia staną się częścią wspólnej publikacji.

Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.

Akcja „Przerwany marsz…” jest swoistą próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.

Polskie Dzieci Wojny to nasze Babcie i nasi Dziadkowie, osoby urodzone przed zakończeniem II wojny światowej (8.05.1945 r.) – ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni. 

Mam prośbę – pamiętajcie o nas, 
jak odejdziemy na wieczną wartę.

Miałam lat 14, a teraz w grudniu kończę 90.

Te słowa wypowiedziała „Lidka” na pogrzebie dowódcy Batalionu „Zośka” Ryszarda Białousa.

Nie pozwólmy im odejść – Polskim Dzieciom Wojny – bez należytego oddania hołdu i czci oraz stosownego podziękowania za ich życie, za to,  co zrobili dla PolskW dalszej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Borki, życząc uczniom i nauczycielom owocnej pracy, satysfakcji i radości w bieżącym roku szkolnym. Następnie Dyrektor Szkoły,  w przemówieniu otwierającym nowy rok szkolny, zwróciła się do uczniów, nauczycieli i rodziców z życzeniami aby czas w szkole był radosny, pracowity oraz niosący dużo sukcesów. 
 Na zakończenie uczniowie udali się do klas, na pierwszą, w tym roku szkolnym lekcję z wychowawcami klas.