Rekrutacja

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  PRZEDSZKOLA ORAZ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W KRASEWIE

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – załącznik nr 2

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  – załącznik nr 3

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkolnym do dnia 25 lutego 2022 roku.

Załącznik Nr 1 (1)

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Dyrektora Szkoły