Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie,

Szanowni Rodzice! Rozpoczyna się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie, na rok szkolny 2021/2022.

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków w sekretariacie szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 r.

Załączniki:

1). Załącznik nr 1- Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego

     w oddziale przedszkolnym.

2). Załącznik nr 2- Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu oraz Oddziału Przedszkolnego

      przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie.

3). Załącznik nr 3- Zgłoszenie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I.

4). Załącznik nr 4- Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej.

5). Zarządzenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

      i  uzupełniającego.

6). Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie w sprawie zasad

     rekrutacji.

 

1. Deklaracja kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu i oddziału przedszkolnego

2. Zgłoszenie dziecka z poza obwodu do klasy pierwszej

3. Regulamin pracy komisji

4. Zarządzenie Wójta Gminy Borki

5. Zarządzenie Dyrektora