Rajd rowerowy

Dnia 17 września nowo powstała drużyna harcerska, przy Szkole Podstawowej w Krasewie, wyruszyła na pierwszy rajd rowerowy do lasu koło Sitna, gdzie miały miejsce uroczystości rozpoczynające XIX Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odżygoździa z towarzyszącą im wystawą pt. ,,Bohaterowie w harcerskich mundurach „. Po uroczystej Mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze pod mogiłą pomordowanych harcerzy.