Piknik z okazji Dnia Samorządowca

PIKNIK Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDOWCA

 

Dnia 23.05.2019r. w Szkole Podstawowej w Tchórzewie Kolonii został zorganizowany piknik z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, zwanego Dniem Samorządowca, którego pomysłodawcami byli Radni Młodzieżowej Rady Gminy Borki.

W wydarzeniu tym wzięli udział zaproszeni goście wśród których byli: przedstawiciele Urzędu Gminy Borki – pani Ewelina Kajetaniak oraz pani Małgorzata Kulikowska, członkowie Rady Gminy Borki, sołtysi oraz Radni Młodzieżowej Rady Gminy Borki z opiekunami. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów z kl. VII-VIII na czele z Radną Młodzieżowej Rady Gminy Borki – Weroniką Młynarczyk oraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Krasewie pod opieką p. Moniki Skrzyszewskiej. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem Pana Dyrektora Leszka Jacka Rogulskiego. Następnie głos zabrała p. Małgorzata Kulikowska, która odczytała list od Pana Wójta Radosława Sałaty do wszystkich zgromadzonych. Po części oficjalnej uczennice prowadzące piknik zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w przygotowanych konkurencjach. Nad prawidłowym przebiegiem części konkursowej czuwało Jury w składzie: pani Ewelina Kajetaniak, pani Sylwia Wędroch oraz Emilia Bandyk. W pierwszej konkurencji wzięli udział ochotnicy, a miała ona charakter quizu dotyczącego wiedzy o Gminie Borki. Kolejna  polegała na rywalizacji pomiędzy trzema drużynami: zespołem przedstawicieli władzy lokalnej, Samorządów Uczniowskich z terenu Gminy Borki oraz Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Borki. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po części konkursowej nastąpił czas na ognisko i słodki