Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Krasewie są już pełnoprawnymi uczniami

27 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – tak brzmiały słowa przyrzeczenia, jakie wypowiadali nasi pierwszoklasiści.

Dyrektor szkoły Pani Urszula Oprawska-Abdułłajew powitała gości, skierowała piękne słowa do pierwszoklasistów. Podkreśliła także, jak ważna jest edukacja wczesnoszkolna w całym cyklu nauki.

Zanim uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, zaprezentowali część artystyczną. Gotowi, odświętnie ubrani, przejęci, ale z uśmiechem na ustach przystąpili do prezentacji, nad występem pracowali przez dłuższy czas ale wszystko po to by pokazać się z jak najlepszej strony – i się udało, wszystko wyszło wspaniale!

Uroczystym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów, wzbudziło wiele emocji. Czerwonym ołówkiem aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły i tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej.

Nie zabrakło upominków od zaproszonych gości, od rodziców czy kolegów z klasy drugiej. Po zakończonej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków.

Wszystkim pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej w Krasewie życzymy wielu sukcesów i samych piątek !!!