Informacja w sprawie zasad rekrutacji

Informacja w sprawie zasad rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i do kl. I Szkoły Podstawowej w Krasewie, na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, na podstawie Zarządzenia nr 25  z dnia 20 lutego 2018 r. Wójta Gminy Borki, informuję, że postępowanie rekrutacyjne  do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i do klasy I (dzieci z poza obwodu szkoły) odbywa się w następujących terminach:

  1. 26 luty – 9 marca 2018 r. składanie wniosków,
  2. 12 marca -16 marca 2018 r. weryfikacja wniosków przez Komisję,
  3. 19 marca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych,
  1. 20 marca – 26 marca 2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Zarządzenie i karty zgłoszeń