Informacja w sprawie zasad rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i do kl. I Szkoły Podstawowej w Krasewie, na rok szkolny 2019/2020

Informacja w sprawie zasad rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i do kl. I Szkoły Podstawowej w Krasewie, na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, na podstawie Zarządzenia nr 16  z dnia 28 stycznia  2019 r. Wójta Gminy Borki, informuję, że postępowanie rekrutacyjne  do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i do klasy I (dzieci z poza obwodu szkoły) odbywa się w następujących terminach:

  1. 7-14.03.2019 r. składanie wniosków,
  2. 14-15.03.2019 r. weryfikacja wniosków przez Komisję,
  3. 20.03.2019 r. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych,

Formularze do pobrania