I SESJA MŁOZIEŻOWEJ RADY GMINY

9 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Borki VI kadencji roku 2022/2023.
 
W sesji udział wzięli: Wójt Gminy Borki ppłk rez. dr Radosław Sałata, Zastępca Wójta Gminy Borki p. Ewa Mateusiak, Gminny Koordynator MRG p. Dawid Ryndak oraz 15 radnych wraz z opiekunami ze szkół z terenu Gminy Borki.
 
W VI kadencji rady naszą szkołę reprezentują dwie uczennice z klasy VII Julia Mazur i Magdalena Wędroch pod opieką p. Moniki Skrzyszewskiej.
Celem pierwszego spotkania było złożenie ślubowania oraz podpisanie aktu ślubowania przez radnych, a także zapoznanie ze Statutem i wybór Prezydium MRG: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
Radni opracowali również plan pracy na bieżącą kadencję, a także zaplanowali szereg działań do realizacji. Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia uczestników sesji.

autor: Monika Skrzyszewska