Dzień bez plecaka.

1️⃣ kwietnia – Prima Aprilis. U nas w szkole DZIEŃ BEZ PLECAKA. 😁 Było wesoło i zaskakująco. Uczniowie byli bardzo kreatywni. 🙊 Samorząd uczniowski po burzliwej naradzie nagrodził najbardziej pomysłowych uczniów i uczennice z każdej klasy pamiątkowym dyplomem i primaaprilisowym gadżetem. 🤪🙊🤗