Chemiczna moc żywiołów

28 lutego 2019r. uczniowie klasy siódmej pod opieką pani Agnieszki Ciołek uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Chemiczna moc 4 żywiołów” organizowanych przez UMCS w Lublinie.

Głównym celem projektu był rozwój umiejętności kluczowych i uniwersalnych takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się czy umiejętność pracy zespołowej.

Program dydaktyczny projektu został skonstruowany tak, aby w prosty i przejrzysty sposób przedstawić zagadnienia związane z życiem codziennym i obecnością chemii wokół nas.

W ramach projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli akademickich uczestniczyli

w wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

Pierwsza część projektu dotyczyła zagadnień z zakresu skali pH, maceratów, świata zapachów, kolorowej chemii.

Uczniowie pod okiem pracowników uniwersytetu przeprowadzili następujące zadania

i doświadczenia.

1.Badanie zmiany zabarwienia ekstraktu z czerwonej kapusty w zależności od pH roztworu.

2.Badanie za pomocą ekstraktu z czerwonej kapusty pH produktów spożywczych oraz chemii gospodarczej.

3.Maceracja materiału roślinnego.

4.Otrzymywanie ekstraktu roślinnego.

  1. Rozpoznawanie i nazywanie zapachów.

6.Z czym kojarzy Ci się zapach perfum?

7.Rozdział barwników z cukierków Skittles.

8.Rozdział barwników z flamastrów na bibule filtracyjnej, na kredzie oraz płytce celulozowej.

Druga część projektu dotyczyła żywiołów.

W laboratorium UMCS pod kierunkiem nauczycieli akademickich uczniowie wykonywali doświadczenia z czterech bloków tematycznych.

Blok czerwony (ogień)

Żywność funkcjonalna, czyli wiem, co jem

Doświadczenia:

1.Wykrywanie cynku w sokach owocowych.

2.Wykrywanie żelaza w kaszy gryczanej.

3.Wykrywanie magnezu i niklu w kakao.

Blok żółty (powietrze)

Spalanie w powietrzu i tlenie-smog czy nie smog

Doświadczenia:

1.Spalanie magnezu w powietrzu.

2.Spalanie siarki w powietrzu.

3.Otrzymywanie tlenu przez termiczny rozkład manganianu (VII) potasu.

4.Wiązanie tlenu z powietrza za pomocą płonącej świecy.

Blok zielony (ziemia)

Superabsorbenty- nadzieja na przyszłość

Doświadczenia:

1.Badanie właściwości sorpcyjnych superabsorbentów.

2.Badanie właściwości sorpcyjnych materiałów higienicznych i opatrunkowych.

  1. Badanie właściwości sorpcyjnych gleby.

Blok niebieski (woda)

Oczyszczanie wody

Doświadczenia:

  1. Oczyszczanie i odbarwianie wody za pomocą filtra papierowego, węgla aktywnego, filtra piaskowego i filtra dzbankowego.
  2. Wyznaczanie stopnia twardości wody.

Uczestnictwo w projekcie było doskonałą okazją do zapoznania się ze środowiskiem  akademickim i Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Udział w projekcie dał możliwość rozbudzenia ciekawości i aktywności poznawczej uczniów, inspirował do twórczego myślenia i rozwijał zainteresowania i pasje, a w szczególności te związanez chemią.