,,Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta, życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe święta, bo dziadkowie zajmują szczególne miejsce w życiu swoich wnucząt. Od zawsze otaczają je miłością, opieką, są dla nich opoką i wspierają w przeróżnych pomysłach.

9 lutego odbyła się w naszej szkole wspaniała uroczystość. Na wstępie pani Dyrektor Aneta Skowron przywitała wszystkich gości. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci z przedszkola i klas I-VIII przedstawiły bardzo żywiołowy program artystyczny, na który złożyły się wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając je gromkimi brawami. Dzieci z przejęciem odtwarzały swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. Z ust dzieci wybrzmiało gromkie ,,Sto lat”, a następnie obdarowano dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek, podczas którego wspólnie biesiadowano przy akompaniamencie akordeonowym Pani Magdy.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

autor: Joanna Ryszkowska