52 Radomski Maraton Marszów na Orientację.

23 marca 2024 roku sześcioro uczniów z naszej szkoły udało się do Radomia, gdzie reprezentowali naszą szkołę w zmaganiach turystycznych. Tego dnia w pod radomskiej miejscowości Jedlnia Letnisko przeprowadzone zostały dwa dzienne etapy marszów w ramach 52 Radomskiego Maratonu Marszów na Orientację, o randze Pucharu Polski i Pucharu Polski Młodzieży.  Trasy dwóch etapów dziennych wiodły nas przez bardzo urozmaicony krajobraz „Rezerwatu Przyrody Jedlnia im. Andrzeja Kowalczewskiego”, znajdującego się w kompleksie lasów wchodzących w skład Puszczy Kozienickiej.

W przerwie między etapami znalazł się czas na zwiedzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej lasów Państwowych w Jedlni, oraz fragmentu Ścieżki przyrodniczo-leśnej w rezerwacie przyrody ,,Jedlnia”, która przybliżyła uczestnikom wędrówek ogólne zasady gospodarki leśnej, zapoznała z różnorodnością flory i fauny tam występującej, oraz miejscem pamięci ofiar II wojny światowej. 

Na dwa kolejne etapy zmagań turystycznych uczestnicy zawodów udali się do centrum Radomia, gdzie najpierw w ramach rozgrzewki odbyła się nocna zabawa na orientację, która została rozegrana na terenie Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki . Typowy ostatni etap zawodów jak się okazało najdłuższy, rozegrany został w rejonie radomskiego rynku, oraz zaprowadził uczestników  na teren grodziska „Piotrówka” powstałego w II połowie X wieku.

Zmagania jak i sam powrót przeciągnęły się do bardzo późnych godzin nocnych. Same zawody okazały się bardzo owocne, oprócz zdobytego doświadczenia w turystyce reprezentanci uczniowie naszej szkoły zdobyli również pierwsze punkty w rankingu Pucharu Polski Młodzieży.

Drużyna w składzie Oliwia Danieluk, Maja Stanisławska i Lena Sosnowska zajęły drugie miejsce w kategorii TM! Drużyna w składzie Mikołaj Danieluk, Bartosz Jurkowski i Krzysztof Witek uplasowali się na siódmym miejscu w tej samej kategorii.

Na zakończenie kierujemy serdeczne podziękowanie dla Radzyńskiego Oddziału PTTK w osobie Prezesa Bogdana Fijałka, który umożliwił naszym uczniom udział w tych zawodach turystycznych.

autor: Mirosław Brzozowski